loop

Dani Ramdani & Dita Amalia Ramdani

menu Menu

Mohon Doa Restu

Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

Tatandang anu bakal datang, balebat mangsana miang, cunduk waktu nu rahayu niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu sampurna, malati ligar, campaka mangkrak na dada, kembang tanjung nu gumulung pameungkeut cangreud kadeudeuh pakait patali asih pasini rintih ngahiji.

Seja ngalaksanakeun parentah Gusti sareng sunnah Nabi, geugeut layeut laki rabi sareng pamugi dianti-anti nyakseni Walimatul Urusy pun anak :

Dita Amalia Ramdani & Dani Ramdani

anu insya Allah bade dilaksanakeun dina :

Dinten Senin, 10 Agustus 2020

Waktos : Tabuh 08.00 Wib dugi ka rengse

Tempat : Mekarsari, Rt 21, Rw 05. Desa Cibadak, Kec. Banjarsari - Ciamis

Mugia dina waktosna Bapak/Ibu/Sederek ngersakeun rurumpaheun ka rorompok, riung mungpulung ngedalkeun katresna manah sasarengan jajap du'a pamugi ginanjar kawilujengan, ginulur rahmat Allah SWT kalayan aya karidoan Manten-Na. Aamiin...........

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh

 

 

Kami yang Berbahagia

Dani Ramdani

Bpk. Poniman & Ibu. Yeti Cahyati
&

Dita Amalia Ramdani

Bpk. Nur Rahmat Ramdani & Ibu. Suningsih

Akad Nikah

Senin, 10 Agustus 2020
Pukul 08:00 s/d 12:00
Mekarsari, Rt 21 Rw.05 Desa Cibadak , Kec.Banjarsari

Acara Resepsi

Senin, 10 Agustus 2020
Pukul 08:00 s/d 08:00
Mohon Maaf Kami Tidak Mengadakan Resepsi Pernikahan Kami. Terkendala Situasi Saat Ini. Harap Maklum...

Lokasi Pernikahan

Tunggu, sedang menampilkan map..

Buku Tamu